♦ ייצוג בבתי משפט בתחום המקרקעין

♦ עסקאות וחוזים של דירות, בתים, בניינים, עסקים, קרקעות ודלא ניידי נוספים

♦ עסקאות במקרקעין (נדל"ן) – עסקאות מכר, שכירות והעברות בתמורה או ללא תמורה.

♦ תכנון ובנייה ורישוי עסקים

♦ נוטריון

♦ התחדשות עירונית ( תמ"א 38 , פינוי בינוי) 

♦ דיני חוזים

♦ מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

♦ צווי הריסה מנהליים (עיכוב ביצוע, הכשרת בנייה, עררים וכיוצ"ב) 

תחומי עיסוק​

ששון כביר עו

office@sason-adv.co.il​